Zastúpenie na Slovensku

spoločnosť Living Harmony s.r.o.

Miroslava Hollá

riadenie a obchod

tel.: +421 908 964 345

mirka@carbometum.sk

Monika Belmechri

obchod a financie

tel.: +421 915 558 035

monika@carbometum.sk

Soňa Vigašová

marketing

tel.: +421 940 317 633

sona@carbometum.sk